Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint látogató (a továbbiakban: “Felhasználó”) a datakepzes.hu domain néven elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy tudomásul veszi és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”). A honlap kizárólagos üzemeltetője Csáki Dávid Zoltán e.v. (továbbiakban: „üzemeltető”, „szolgáltató”)

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Amennyiben nem fogadja el a jelen ÁSZF-et, úgy nem jogosult az oldalak és az egyes oldalakon elérhető szolgáltatások használatára.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került az Üzemeltető weboldalán, a https://datakepzes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen. Jelen ÁSZF 2023. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 1. A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Csáki Dávid Zoltán e.v.

Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 67-81. 2. em. 9 a.

Nyilvántartási száma: 43738286

Adószáma: 67159369142

e-mail címe: info@datakepzes.hu

A szolgáltató Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozás.

 • AZ ÁSZF fogalmainak meghatározása:
 • Szolgáltató: Csáki Dávid Zoltán e.v.

  • Tulajdonos: Csáki Dávid Zoltán e.v. A datakepzes.hu weboldal üzemeltetője és szolgáltatója, továbbá a www.datakepzes.hu weboldal tananyagainak szerzője.

  • Webinárium: Élő online és videós képzések, amelyek a weboldalon kívül kerülnek megtartásra és értékesítésre (például Teams megbeszélések, Webinar, felvételek, stb.)
  •  Képzések, kurzusok: A honlapon meghirdetett online képzések, tanfolyamok.

  • Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a “Felhasználó”).

Regisztrált felhasználónak minősül azon felhasználó, akik az oldalon található valamelyik regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötte és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználó egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhet a Szolgáltatás belső felületeire.

 • Licenc: Használati és hozzáférési jog, amit a szolgáltató ad az egyes szolgáltatásaihoz.

  • Szolgáltatások: A www.datakepzes.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk stb.) az érdeklődő Felhasználó számára (a továbbiakban: “Szolgáltatás”).

Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználónak az oldalon regisztrálnia szükséges. Kivételt képez ez alól minden képzés, amely esetén a belépéshez szükséges információkat a képzést megelőzően közli Szolgáltató.

A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatók a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

 • Megrendelés:


 
Az aktuális képzések listája elérhető az Online képzések menüpont alatt, valamint a webinárium aloldalon.

Az árak alanyi adómentes árak, nem tartalmaznak áfát (0% ÁFA). A képzések hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni. A képzések kizárólag a datakepzes.hu honlapon keresztül, online rendelhetők meg. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Az online képzéseket vagy az online képzési rendszer elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az online képzés vagy webinárium megvásárlásával a Felhasználó a vásárlás során kiválasztott online képzéshez, képzésekhez vagy webináriumhoz szerez hozzáférést egy fő részére. Az online képzések és webináriumok anyagaihoz kizárólag a Felhasználó, vagy a Felhasználó által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni. A hozzáférés nem átruházható! Az online képzés és webinárium egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása vagy a hozzáférés átruházása esetében az Oktató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 • Díjfizetés:

Azon tartalmak elérése, amelyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül).

A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés kezeléséhez Barion Pixel szükséges, amely beépítésre került a weboldalra. A Barion Pixelre vonatkozó kiegészítő általános szerződési feltételekről itt kaphat bővebb tájékoztatást:
Barion ÁSZF

 • A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki,

A Szolgáltató a Felhasználó számára a vásárlás napjától számított 10 napos pénzvisszafizetési garanciát biztosít, így amennyiben a Felhasználó bármi okból nem elégedett a szolgáltatással, kérheti az adott szolgáltatás díjának a visszafizetését. Ezt e-mailben kell jelezni a Szolgáltatónak az info@datakepzes.hu email címen. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 10 nap leteltével, utólag már nem élhet ezzel a lehetőséggel.

 • Regisztráció:

A datakepzes.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, kivéve a webináriumokat, ahova a felhasználó a weboldalra nem, csak az adott eseményre regisztrál. A regisztrációval vagy webinárium vásárlásával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok stb.) és azok hitelességéért.

A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók-megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni a Felhasználó külön értesítése nélkül.

A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót az info@datakepzes.hu email címen, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 • Szerzői jog:
 • Csáki Dávid Zoltán e.v. az összes online szolgáltatására minden jogot fenntart. A szolgáltatásokban szereplő videóanyagok, hanganyagok, illetve az ezekhez tartozó írásos anyagok és tesztek, mind Csáki Dávid Zoltán e.v. tulajdonát képezik. Ezek bárminemű felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 • A honlapon megjelenő, nem saját gyártású képi anyagokra és szabadon felhasználható képi elemekre a honlap üzemeltetője semmilyen tulajdonjogot nem tart fenn, azok szabad felhasználású licenc jellege miatt.
 • Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (így különösen: saját szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.
 • A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.
 • A felhasználó fizetős licencet vásárolhat, hogy hozzáférjen a www.datakepzes.hu honlapon elérhető tananyagokhoz. A fizetős licenc mindig a már megvásárolt tananyagra vonatkozik. Amennyiben a Szolgáltató újabb terméket ad ki, úgy azokra a termékekre új licencet kell vásárolni.
  • Az ingyenes licencet bárki használhatja, aki regisztrál az ingyenes szolgáltatásnak minősített kurzusokra.
 • A tulajdonos a weboldalon található anyagok lejátszását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat érintő szerzői jogokat és szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A weboldalon található anyagokat kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével jogosult a felhasználó lementeni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

  • A www.datakepzes.hu oldalon elérhető szolgáltatásokra kifejezetten tilos többszörösen regisztrálni.

 • A szolgáltató kifejezetten tiltja a belépési adatok megosztását harmadik személlyel, hiszen az a licenc megosztását jelenti. A licencek bárminemű tovább értékesítése kifejezetten tilos. Minden, a normális használattól történő felhasználás illegális szoftverhasználatnak és / vagy szerzői jogsértésnek minősül.

  • A digitális licencek vásárlása után a Felhasználó a használatot a Szolgáltató pedig a szolgáltatást azonnal megkezdi. A fogyasztó a digitális anyagok használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a magyar törvények Csáki Dávid Zoltán e.v. www.datakepzes.hu Általános Szerződési Feltételei miatt őt elállási joggal nem illetik meg.

  • A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 • Alapvető rendelkezések
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  •  A jelen Szabályzat 2023.01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 • A Szolgáltató kiemelten elkötelezi magát, hogy a licenchasználatot érintően nem tesz a Felhasználóra nézve hátrányos módosításokat, tehát nem korlátozza például a korábban
   megvásárolt licenceket bármilyen érdekből vezérelve.

  •  A Szolgáltató kiemelten elkötelezi magát, hogy az alapvető üzleti és termékhasználati feltételeit nem változtatja meg, különösen nem tesz semmilyen olyan változtatást, amely bármilyen, a Felhasználó által kötelezően fizetendő díj felszámításához vezetne.

  • A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Felelősség
 • Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 • Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 • A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 • A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.
 • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.
 • Karbantartás
 • A Szolgáltató, annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználó számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végezhet, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.
 • A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező bármilyen kárért felelősséget nem vállal.
 • Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre. A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
 • A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@datakepzes.hu
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bármilyen kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.
 • Szerződés megszűnése
 • A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.
 • Vegyes rendelkezések
 • Az eladó és vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Szolgáltató székhelye szerinti általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.
 • A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra minden emailben lehetőséget biztosít az Üzemeltető.
 • A Csáki Dávid Zoltán egyéni vállalkozó által kiadott tananyagok, tréningek tartalmazhatnak pénzügyekkel, befektetési termékekkel kapcsolatos információt. Az ezekben az anyagokban bemutatott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, azokat nem személyre szabva közöljük, így nem alkalmasak arra, hogy valaki megalapozott befektetési döntést hozzon! Semmilyen cikk, tananyag vagy tréning nem javasolja bármilyen értékpapír, portfólió, eszköz megvásárlását, eladását, vagy bármilyen nemű tranzakciót. A befektetés kockázattal jár, és az oldalnak nem célja a teljes kockázati skála részletes bemutatása.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
 1. Panaszkezelés
 1. A www.datakepzes.hu szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen kifogását írásban is jelezheti az üzemeltető Csáki Dávid Zoltán e.v. elérhetőségeinek egyikén.

Email: info@datakepzes.hu
Telefon: + 36 70 795 6924

 1. A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez is (1052 Budapest, Városház u 7.)
 1.  Amennyiben intézkedésünkkel nem elégedett, fordulhat Békéltető Testülethez is, amelyek elérhetőségéről ezen az oldalon tud tájékozódni: http://www.bekeltetes.hu/

Kelt: 2023. 01. 01.

Scroll to Top